Kunst objecten met het rechtssysteem als thema

Zonder dat we er ons bewust van zijn, zijn er ontzettend veel kunst objecten gecreëerd rondom het thema wetgeving en recht. In dit artikel zullen we een aantal iconische beelden uitlichten rondom dit topic.

Het Vrijheidsbeeld

Het Vrijheidsbeeld, in het Engels The Statue of Liberty genaamd, is een standbeeld gesitueerd in de New York Bay. Het Vrijheidsbeeld staat symbool voor de kernwaarden van de Verenigde Staten, voor de vrijheid en verwelkomd tevens mensen in de miljoenenstad. Denk aan Amerikanen die terugkeren van hun reis, immigranten en toeristen.

Het Vrijheidsbeeld is 93 meter hoog wanneer ze vanaf de sokkel wordt gemeten. Het beeld werd door Frankrijk geschonken als hommage aan het eeuwfeest van de Onafhankelijkheidsverklaring van Amerika. Daarbij staat het als teken van vriendschap tussen de twee landen. In de linkerhand houdt het beeld een platte beelddrager met daarop de datum 4 juli 1776 geschreven in Romeinse cijfers. Dit is de exacte datum van de ondertekening van de Onafhankelijkheidsverklaring. Wanneer je naar de plaquette kijkt, kun je wellicht een overeenkomst herkennen tussen een moderne tablet. Op https://mresell.nl/ zijn deze overigens te verkrijgen in de refurbished variant. Digitale producten kunnen feitelijk ook als kunstvorm gezien worden.

Het bijzondere aan het Vrijheidsbeeld is het voetstuk dat met zijn 47 meter hoogte, hoger is dan het beeld zelf. Op dit onderdeel van het beeld staat het sonnet ‘The New Colossus’ van dichteres Emma Lazarus. Hierin is de bekende regel: ‘Give me your tired, your poor…’ Deze regels drukt de Amerikaanse gastvrijheid uit.

Vrouwe Justitia

In Nederland is de beeltenis van deze godin bekend onder de naam ‘Vrouwe Justitia’. Deze godin is afkomstig uit de Romeinse oudheid en is een internationale personificatie van het rechtssysteem. Haar beeltenis is veelal te vinden op of rondom rechtsgebouwen en soortgelijke plaatsen waar wordt rechtgesproken.

In de regel wordt Vrouwe Justitia uitgebeeld als een geblinddoekte dame, welke in haar rechterhand een zwaard vasthoud en in haar linkerhand een weegschaal. Ook zijn er oude afbeeldingen van de Romeinse godin bekend waarop ze met onbedekte ogen staat geportretteerd.

De blinddoek staat symbool voor het niet veroordelen van de persoon, maar enkel van de daden en feiten. Er wordt als het ware blind naar de betreffende zaak gekeken. Het weegtoestel representeert de afwegingen van alle bewijsvoering, welke in het nadeel dan wel het voordeel van de verdachte staan. Tot slot wordt met het zwaard het vonnis dat wordt uitgesproken gesymboliseerd.

Beeld van Themis

De tegenhanger van Vrouwe Justitia is de Griekse godin Themis. In de Griekse mythologie was zij een Titanide. Met deze bewoording wordt een zeer krachtig persoon aangeduid. Themis is hiermee de belichaming van orde en recht, met als nadruk op de goddelijke gerechtigheid.

Themis heerste over de voornaamste Orakels en werd als goddelijke stem gezien. Ze onderwees de mensheid met de basiswetten van gerechtigheid en ethiek. Daarnaast had ze de belangrijke taak van raadgeefster van oppergod Zeus.